مدیریت طرح هاي عمراني

سمت سازمانی:رئيس اداره طرح هاي عمراني
نام و نام خانوادگی:مهران محمدي
مدرک تحصیلی:كارشناسي ارشد - عمران
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :۱۸۶
فکس :
پست الکترونیک :m.mohamadi@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مديريت طرح و برنامه

 

 

  • کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.