رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
سمت سازمانی: رئيس دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل
نام و نام خانوادگی:دكتر محمد شيخ زاده
مدرک تحصیلی:دكتري - مديريت
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۷
شماره تماس داخلی :۱۰۶
پست الکترونیک :M.Sheikhzadeh@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – حوزه رياست

 

  • کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.